Thông tin mới

Mở các lớp học lại niên chế 13/03 - 30/04/2017

Khoa sẽ mở các lớp học lại hệ niên chế, Các môn chuyên ngành thuộc khoa Nhiệt Lạnh quản lý , các bạn xem thông báo dưới đây :

Mẫu báo cáo và thời hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp tại khoa

Thông báo các em SV thực tập đợt 1 năm học 2016-2017 nộp báo cáo thực tập hạn cuối ngày 26/3 về cho thầy Hùng hoặc cô Hương.

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM