Xưởng Thí nghiệm Thực hành
NHÂN SỰ

STT

Họ và Tên

Học vị

Email

1

Trần Việt Hùng (Trưởng xưởng)

Thạc sĩ

tranviethung@iuh.edu.vn

2

Lê Trần Cảnh

Kỹ sư, Cao học

letrancanh@iuh.edu.vn

3

Vũ Đức Phương

Kỹ sư, Cao học

vuducphuong@iuh.edu.vn

4

Phan Quốc Minh

Kỹ sư, Cao học

phanquocminh@iuh.edu.vn

5

Nguyễn Văn Pha

Kỹ sư, Cao học

nguyenvanpha@iuh.edu.vn

6

Trần Đình Thảo

Kỹ sư, Cao học

trandinhthao@iuh.edu.vn


MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

   - Thực hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng

   - Thực hành vận hành và bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp

   -  Đo lường nhiệt

   - Tự động hóa hệ thống Nhiệt Lạnh 

   - Vận hành bảo trì hệ thống Nhiệt Lạnh

   - Thực tập tốt nghiệp

                                     Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh