Cao đẳng Nghề

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGHỀ

1.                  THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:            Nhiệt – lạnh

Tên tiếng Anh :           Technology of Heat, Air Conditioning and Refrigeration

Mã ngành:                   N510206

Trình độ đào tạo:         Cao đẳng nghề

Hình thức đào tạo:      Chính quy

Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

Tên tiếng Việt:            Cử nhân  Nhiệt – Lạnh

Tên Tiếng Anh:           Thermal- refrigeration Engineer

Thời gian đào tạo:       3 năm (3000 giờ -6 học kỳ)

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.

2.                   Mục tiêu đào tạo  :

2.1  Kiến thức :

-   Có kiến thức cơ bản về tóan học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội để dễ dàng thực hiện được việc tự học tập để nâng cao kiến thức và tiếp thu các kiến thức ở bậc học  đại học;

-   Có kiến thức nền tảng về ngành Công nghệ Cơ khí;

-   Có kiến thức về lý thuyết chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh (kỹ thuật điều hòa không khí, kỹ thuật lạnh);

-   Có kiến thức thực tiễn về các thiết bị trong chuyên ngành Nhiệt - Lạnh (thiết bị điều hòa không khí, thiết bị lạnh công nghiệp và dân dụng, các loại máy sấ sử dụng trong bảo quản và chế biến thực phẩm, nông lâm, thuỷ hải sản …);

-   Có kiến thức về kỹ thuật điện để có thể thiết kế và điều khiển được các mạch điện cơ bản ứng dụng trong ngành Nhiệt lạnh;

-   Có kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành để tiếp cận cũng như đọc- hiểu  được  tài liệu, thông tin chuyên ngành Nhiệt Lạnh một cách thành thạo;

-   Đạt trình độ A về Tin học ứng dụng; sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Matlab;

-   Đạt trình độ B hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

2.2 Kỹ năng :

-   Có kỹ năng tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị,  hệ thống thiết bị chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh;

-   Biết  thử nghiệm, kiểm định, chẩn đoán sự cố kỹ thuật, vận hành, sửa chữa các  thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật ngành Nhiệt - Lạnh;

-   Có kỹ năng tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ ngành nhiệt lạnh;

-   Có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt, trình bày các vấn đề chuyên môn trước nhóm, trước tập thể;

-   Có kiến thức quản lý sản xuất xí nghiệp;

-   Có khả năng làm công tác đào tạo chuyên ngành ngắn hạn tại doanh nghiệp nơi làm việc;

2.3 Thái độ :

-   Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, văn hóa văn minh hiện đại và có thái độ, tác phong công nghiệp;

-   Có khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm;

-   Có hiểu biết về triết học Mác lê nin, đường lối của Đảng và nhà nước Việt nam  và tư tửởng Hồ Chí Minh.

2.4 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp :

-   Các Công ty điện lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm, sơ chế và bảo quản nông lâm thuỷ hải sản, nhà máy dệt, nhà máy đông lạnh thủy – hài sản, nhà máy mía đường,  nhà máy sản xuất nhựa, xí nghiệp dược phẩm,  các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, Các nhà máy sản xuất giấy, các cao ốc văn phòng;

-   Bộ phận Cơ điện lạnh của các nhà hàng, khách sạn , các siêu thị, cảng, sân bay,các công ty thiết kế ngành xây dựng, ngành kỹ thuật Nhiệt lạnh ...;

-   Các Viện, trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp…;

Các công ty nước ngoài, các công ty tư vấn thiết kế lĩnh vực khác có liên quan đến ngành nghề cơ khí nói chung và Nhiệt lạnh nói riêng.


Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh