Cơ sở vật chất

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm - thực hành bao gồm:

-          Phòng thí nghiệm cơ lưu chất – kỹ thuật nhiệt

-          Phòng thực hành tin học ứng dụng.

-          Phòng thí nghiệm kỹ thuật sấy và lò hơi.

-          Phòng thí nghiệm bơm quạt và máy nén.

-          Phòng thực hành điện lạnh cơ bản.

-          Phòng thực hành hệ thống điều hòa không khí.

-          Phòng thực hành hệ thống cấp đông.

-          Phòng thực hành sửa chữa và lắp đặt hệ thống lạnh.

-          Phòng thực hành hệ thống kho lạnh bảo quản – hệ thống máy đá.

-          Phòng thực hành lạnh ô tô.

Một số hình ảnh phòng thí nghiệm - thực hành:

Mô hình thí nghiệm trao đổi nhiệt
Mô hình thí nghiệm truyền nhiệt


Mô hình thí nghiệm Điều hòa không khí

Mô hình lò hơi
Mô hình mô phỏng lỗi lò hơi
Mô hình lò đốt
Mô hình thí nghiệm bơm
Mô hình máy sấy
Mô hình thực hành lạnh công nghiệp
Mô hình phòng thực hành điện cơ bản
Phòng thực hành tin học
Phòng thực hành lạnh dân dụng

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh