Việc làm
Thông tin tuyển dụng từ Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (04-10-2016)

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp (trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp HCM) (Sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Để đáp yêu cầu công việc Trung tâm cần tuyển dụng nhân sự, số lượng 10 kỹ sư.

Thông tin chi tiết và yêu cầu tuyển dụng cụ thể như file ảnh bên dưới