Thông báo
Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp DHNL11BVHVL (09-02-2017)
Các em sinh viên tải về và xem thông tin chi tiết kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp theo đường dẫn bên dưới. 
Chúc các em hoàn thành tốt./.


                                                                                                      Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh