Việc làm
Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Cơ điện lạnh Sao Vàng (15-02-2017)
Công ty TNHH Cơ điện lạnh Sao Vàng hiện đang tuyển các vị trí như sau:

- Kỹ sư Nhiệt lạnh
- Kỹ sư điện

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển dụng, người đọc quan tâm vui lòng tải về và xem chi tiết theo đường dẫn bên dưới đây.



                                                                                        Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh