Thông báo
Thông báo việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12/2016 (15-02-2017)
Hiện đã có giấy chứng nhận xét tốt nghiệp tạm thời đợt xét tháng 12/2016, thông báo đến các em Sinh viên đến nhận tại Cô giáo vụ Khoa.

Trân trọng thông báo./.

                                                                     Khoa Công nghệ nhiệt lạnh