Thông báo
Thông báo về việc xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó hiếu học (23-11-2016)
Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học; Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh thông báo hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học năm 2015 - 2016. 
Các em Học sinh sinh viên theo đường dẫn bên dưới tải về xem chi tiết thực hiện.                                                                                                        Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh