Thông báo
Danh sách Sinh viên thực tập tốt nghiệp DHNL9A và DHNL9B (21-12-2016)
Các em theo đường dẫn bên dưới tải về xem chi tiết thông tin cho đợt thực tập sắp đến.


Chúc các em kỳ thực tập thành công và tốt đẹp.
                                                                                     Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh