Thông báo
Danh sách tổng hợp Sinh viên thực tập đến ngày 23.12.2016 (23-12-2016)
Các em xem danh sách Sinh viên thực tập đã hiệu chỉnh theo lịch học môn Tiết kiệm hiệu quả năng lượng. Các sinh viên có tên trong danh sách thực tập đợt 1 liên hệ với giảng viên hướng dẫn để đi thực tập. Thời gian thực tập đợt 1 từ 26/12/2016 đến 12/3/2017.

Danh sách tổng hợp

Chúc các em có kỳ thực tập thành công và tốt đẹp.