Thông báo
Mẫu báo cáo và thời hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp tại khoa (29-03-2017)
Thông báo các em SV thực tập đợt 1 năm học 2016-2017 nộp báo cáo thực tập hạn cuối ngày 26/3 về cho thầy Hùng hoặc cô Hương.