Thông báo
THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỀ ĐA KTL&ĐHKK - 4/6/2017 (03-06-2017)

Để hoàn thành ĐA KTL&ĐHKK , Khoa sẽ tổ chức buổi phản biện vào ngày 04/6/2017, từ tiết 7. Các bạn sinh viên có mặt đúng giờ nha . 

+ Lưu ý : SV không cần phải soạn file powerpoint nhưng phải có đầy đủ tài liệu tham khảo để minh chứng khi GVPB đặt câu hỏi.

+ Kế hoạch như sau:
Th.Kiên + Th.Minh: phản biện ở phòng X6.7
Th.Hậu + Th.Hoài:  phản biện ở phòng X6.10
Thầy Hải + Cô Hải: phản biện ở phòng X6.14

Lê Đình Nhật Hoài