Thông báo
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE TÂN SINH VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ (28-08-2017)
Ban tổ chức gửi kế hoạch và lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới nhập học tại cơ sở chính. Số lượng sinh viên từng đơn vị đến giờ này có thay đổi, tuy nhiên các em vẫn đi khám theo lớp, Ban tổ chức đã bố trí ngày và thời gian dự phòng tại các buổi trong tuần.

Các bạn lưu ý đi khám đúng thời gian nhe .