Thông báo
HỘI THẢO PP HỌC TIẾNG ANH DO TT SMARTCOM TỔ CHỨC (28-08-2017)

Để tạo ra môi trường học tập tiếng Anh tốt trong sinh viên, đặc biệt là sinh viên khóa mới, đề nghị lãnh đạo các đơn vị đào tạo thông báo, động viên các sinh viên khóa mới 2017 tham gia các buổi hội thảo về phương pháp học tiếng Anh mới, hiệu quả do Trung tâm Smartcom tổ chức


(Nội dung và Lịch tổ chức đính kèm).


Chúc các bạn học tốt.