Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỀ ĐỀ CƯƠNG DATN DHNL10 ĐỢT 1 16/12/2017 (24-11-2017)
CHÀO CÁC EM , 

Sinh viên đã đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp DHNL10 đợt 1, sẽ báo cáo đề cương vào ngày 16/12/2017 (Thứ 7). Thời gian cụ thể Khoa sẽ thông báo sau.

Đính kèm theo là những thông tin sau : 

1. Danh sách đề tài LT & TH đã duyệt . 
2. Các văn bản hướng dẫn đăng ký.