Sự kiện
Hội nghị Khoa học Đại học Công nghiệp Tp.HCM lần thứ 5 (15-12-2015)


Theo định kỳ 2 năm một lần, Trường đại học Công nghiệp TPHCM tổ chức Hội nghị khoa học, kỹ thuật trong toàn thể giảng viên, sinh viên của trường và các trường đối tác trong nước và quốc tế. Đây là dịp để toàn thể các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của trường Đại học Công nghiệp TPHCM và các trường đối tác giao lưu, chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là cơ hội tốt để các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên giới thiệu, công bố các nghiên cứu khoa học của mình. Năm nay, trong không khí sục sôi về nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh nhiên cứu khoa học trong toàn trường, trường ĐH Công Nghiệp TPHCM trân trọng thông báo đến toàn bộ các giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên của trường và các trường đối tác về việc tổ chức hội nghị khoa học lần thứ V. Chủ đề của hội nghị là “Đổi mới hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2014-2020”. Hội nghị khoa học kỹ thuật lần V bào gồm các lĩnh vực cơ bản sau:

  Tiểu ban Cơ-Tin: Công nghệ thông tin, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện-Điện tử, Công nghệ may thời trang, Công nghệ động lực, Công nghệ Nhiệt lạnh,…

  Tiểu ban Hóa-Sinh-Môi trường: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường…

  Tiểu ban Khoa học cơ bản và giáo dục: Toán, Lý, Khoa học giáo dục…

  Tiểu ban Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kế toán-Kiểm toán, Tài chánh- Ngân hàng, Thương mại, Du lịch, Quan hệ Quốc tế…

  Tiểu ban sinh viên: các nghiên cứu KH của sinh viên trong tất cả các lĩnh vực


Nguồn: http://conference.iuh.edu.vn/