Sự kiện
Hội thảo "Van cân bằng TA và bình giãn nở" (15-12-2015)

Ngày 5/1/2014, Khoa công nghệ Nhiệt lạnh đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Van cân bằng TA và bình giãn nở" cùng với công ty TA Hydronics - Công ty Upflow. Hội thảo là cơ hội cho các em Sinh viên được tiếp cận với những chia sẽ kiến thức thực tế tại doanh nghiệp.