Sự kiện
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM” (15-12-2015)
Ngày 23 tháng 7 năm 2015, tại Phan Thiết, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
Tại hội thảo, trưởng Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh - TS Bùi Trung Thành đã trình bày tham luận "Tổ chức đào tạo ngoại khóa gắn liền với kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên của Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh".
TS Nguyễn Thiên Tuế Hiệu trường nhà trường trình bày tham luận “Thực hiện cơ chế tự chủ, cơ hội và thách thức đối với Trường Đại học Công nghiệp TPHCM”
TS Bùi Trung Thành trình bày tham luận: "Tổ chức đào tạo ngoại khóa gắn liền với kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên của Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh"