Đoàn khoa
Hội trại truyền thống tại khu du lịch Hòn Rơm, tỉnh Bình Thuận 2014 (16-12-2015)


Nhằm tạo một sân chơi vui tươi, lành mạnh cho các bạn Đoàn viên, thanh niên, đồng thời cũng là dịp để sinh viên Khoa May Thời Trang – Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh giao lưu với nhau. Bên cạnh đó, rèn luyện cho các bạn về các kĩ năng mềm và củng cố lại các sự kiện và các giá trị lịch sử cao quý của dân tộc. Ngày hội trại giao lưu truyền thống giữa Khoa May Thời Trang – Khoa CN Nhiệt Lạnh đã diễn ra tại khu du lịch Hòn Rơm, tỉnh Bình Thuận. Những hoạt động của hội trại đã để lại trong các em Sinh viên nhiều hình ảnh và kỉ niệm đẹp.

Người đọc và các em sinh viên quan tâm có thể xem chương trình chi tiết tại đây

Một số hình ảnh hội trại:
Tin và Ảnh: Đoàn khoa Nhiệt Lạnh