Đoàn khoa
Hội thao khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh (16-12-2015)
Với đặc thù là Sinh viên kỹ thuật cần phải được phát triển đầy đủ cả về thể lực và trí lực. Vì vậy Khoa công nghệ Nhiệt Lạnh luôn luôn tạo một sân chơi thể thao lành mạnh cho các em Sinh viên. Qua những giải lớn do trường tổ chức, khoa Nhiệt Lạnh cũng đã mang về nhiều thành tích thật ấn tượng. Ngoài những giờ học căng thẳng, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các em Sinh viên được gắn kết hơn và cháy hết mình với trên sân tập.

Một số hình ảnh về công tác Hội thao của Khoa:

Tin và Ảnh: Đoàn khoa Nhiệt Lạnh