Đoàn khoa
Danh sách Bí thư, Lớp trưởng, Khoa CNNL (22-12-2015)

Hình ảnh đính kèm bên dưới là Danh sách Bí thư, lớp trưởng các lớp. Các em Sinh viên lưu ý cập nhật. Trong quá trình học tập tại trường, nếu có yêu cầu hay thắc mắc cần được giải đáp các em liên lạc với ban cán sự lớp và Giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ.
Các em Sinh viên có thể tải về tập tin danh sách đầy đủ: tại đây


Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh